Beräkning av vattenvolym

   
Systemvolym Liter  
Total effekt kW  
 
Uträkning av systemvolym  
Effekt radiatorer kW     liter/kW   l      
Effekt ventilation kW     liter/kW   l      
Golvvärme m2     liter/m2   l    
Uppvärmd yta exkl golvvärme m2     liter/m2   l      
Antal lägenheter Lgh     liter/st   l      
 
Extravolym  
 
Ackumulatortank  
Volym Liter  
Max temperatur    
 
Uträkning av kulvert tubrör    
Total längd meter
Dimension DN
Kulvertvolym liter  
   
   
Kulvert Liter    
Liter  
 

Beräkning av expansion

Systemets högsta temperatur som kan uppnås.      
Systemets lägsta temperatur som kan uppnås.
 
Frostskyddsmedel  
Halt  
Beräkningstemperatur  
Expansionsvolym Liter  
 
 
Total vattenvolym i kärl Liter  
 
Ska fristående avgasare installeras på systemet?

Beräkning av tryckfaktor

 
Statisk höjd Den statiska höjden från expansionskärlets botten till systemets högsta punkt. Meter
Öppningstryck säkerhetsventil Bar
 
Förtryckt Kärlets lufttryck som ska kontrolleras årligen. Bar    
Sluttryck Expansionskärlet dimensioneras så att detta tryck aldrig ska överskridas. Bar
 
Tryckfaktor Tryckfaktor kan även kallas utnyttjandegrad och visar hur stor andel av det förtryckta kärlet som kan utnyttjas och fyllas med vatten innan sluttrycket överskrids.    
 
       
   
 
     
 

Val av tryckhållning, expansionskärl och utrustning

Val av tryckhållning
  
  
 
Dina val av expansionskärl och utrustning Skriv Ut
       
 


Total vattenvolym
Förtryck
Tryckfaktor
Tryck i system vid full expansion (förtryckt)
   
Kärlvolym
(förtryckt expansionskärl)
   
Kärlvolym
(automatisk tryckhållning)
   
Kärlvolym
(avsvalningskärl)